Σκύλοι

Άρθρα – Συμβουλές – Σκύλοι

Οι ράτσες των σκύλων

Σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχουν γύρω στις 400 καθαρόαιμες αμιγείς φυλές σκύλων. Από αυτές, μόνον οι μισές έχουν αναγνωριστεί και καταγραφεί από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (Federation Cynologique Internationale ή F.C.I.), με έδρα τις Βρυξέλλες. Κατά διαστήματα, κάποιες φυλές εξαφανίζονται ενώ εμφανίζονται κάποιες άλλες καινούργιες. Στη διάδοση μιας φυλής σκύλων σημαντικό ρόλο παίζει και η μόδα.

Σπάνια όμως η μόδα ωφελεί τη διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της φυλής, διότι η μεγάλη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα την εντατική παραγωγή και την υποβάθμιση τελικά, λίγο ή πολύ, της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Η ταξινόμηση των φυλών σκύλων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, δεδομένου ότι υπάρχουν φυλές πολύ συγγενικές μεταξύ τους, με διαφορετική όμως χρησιμότητα, ή υιοθέτησαν ποικίλους τρόπους κατάταξης.

Έτσι, οι Άγγλοι δέχονται 157 καθαρόαιμες φυλές χωρισμένες σε 6 ομάδες, ενώ οι Γάλλοι δέχονται πά¬νω από 160 και τις χωρίζουν σε 10 ομάδες. Η κατάταξη των φυλών που θα ακολουθήσει γίνεται με βάση τη χρησιμότητα της κάθε φυλής και είναι σύμφωνη με εκείνη που υιοθέτησε ένας από τους πιο παλιούς και αυστηρούς κυνολογικούς ομίλους του κόσμου, ο Αγγλικός ή Kennel Club (ιδρύθηκε το 1873 από τον Άγγλο κτηματία Μ. Shirley). Οι έξι λοιπόν ομάδες των φυλών σκύλων είναι οι εξής:

Κυνηγετικοί δείκτες ή “φέρμας” (Gun group)
Κυνηγετικοί δίωξης ή λαγωνικά (Hound group)
Φωλεοδύτες ή Τερριέ (Terrier group)
Γενικής χρησιμότητας (Utility group)
Εργασίας (Working group)
Νανόσωμοι ή συντροφιάς (Toy ή companion group)Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!