GreekEnglish (United Kingdom)
ΑΡΘΡΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ > ΖΩΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ > Αιμόφιλος (Ακτινοβάκιλλος της Πλευροπνευμονίας)
Αιμόφιλος (Ακτινοβάκιλλος της Πλευροπνευμονίας)

 


Ο ακτινοβάκιλλος της ακτινοβακίλλου της πλευροπνευμονίας ( actinobacillus pleuropneumoniae ) είναι τα αίτια για σημαντικές απώλειες κυρίως στα προπαχυνόμενα και παχυνόμενα χοιρινά.

Αίτια: Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί και απομονωθεί 15 διαφορετικοί ορότυποι του ακτινοβακίλλου της πλευροπνευμονίας που έχουν ως διακριτικό χαρακτηριστικό του αριθμού από 1 έως 12.

 • Ο ορότυπος 1 έχει τα διακριτικά Ia Ib Ic
 • Ο ορότυπος 5 έχει τα διακριτικά 5 a και 5 b
 • Ο ορότυπος 7 έχει τα διακριτικά 7 a και 7 b

Παθογένεια: Οι ορότυποι του ακτινοβακίλλου της πλευροπνευμονίας έχουν διαφορετική λοιμογόνο δύναμη. Πιστεύουμε ότι οι τοξίνες που παράγονται από τους ορότυπους παίζουν σπουδαίο ρόλο στη λοιμογόνο του δύναμη.Αποδείχθηκε ότι οι τοξίνες αυτές είναι τοξίνες που καταστρέφουν τα μακροφάγα κύτταρα των πνευμόνων και συμβάλλουν από άλλους μικροοργανισμούς για να ασθενούν τους χοίρους.

Σήμερα έχουν γίνει γνωστές άλλες 3 θερμοευαίσθητες τοξίνες (αιμολυσίνες). Οι HlyI, HlyII και η τοξίνη των μακροφάγων των πνευμόνων Mat (πλευροτοξίνη).

Τοξίνες που παράγονται από τους ορότυπους του ακτινοβακίλλου της πλευροπνευμονίας.

ΤΟΞΙΝΕΣ
ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Θερμοανθεκτική αιμολυσίνη - Kume Na Kai
Θερμοευαίσθητη αιμολυσίνη 29,5 ΚΔ Chan-Joo-Iian
Hly I 105 ΚΔ Frey and Nicolet
Haemolysin 104 ΚΔ Rosendal CS
Haemolysin 110 ΚΔ Inzana
Type I cytolysin - Kamp smits
Hly II 105 ΚΔ Frey c.s
Haemolysin 110 ΚΔ Chaney
Type II cytolsin - Kamp smits
Πλευροτοξίνη 120 ΚΔ Rijcroft c.s
Macrophage toxin 120 ΚΔ Van den bosch c.s
Cytolysin Type II 120 ΚΔ Kamp c.s

Σε ποιά εμφανίζονται: Οι νόσοι προσβάλλουν όλες τις ηλικίες αλλά σε μικρές δεν παρουσιάζουν έντονα κλινικά συμπτώματα..Είναι έντονα στα χοιρίδια που έχουν σωματικό βάρος πάνω από 20Kg έως 100Kg.

Επιζωοτιολογία: Η νόσος μεταδίδεται από τους χοίρους φορείς και με αερομεταφορά. Actinobacillos pleuropneumoniae έχει μικρή διάρκεια ζωής στις συνθήκες περιβάλλοντος. Αλλά όταν είναι προστατευμένα με βλενώδης ουσία και με οργανικές ύλες είναι δυνατόν να παρατείνουν την διάρκεια ζωής στο περιβάλλον.

Προδιαθετικός παράγοντας: Είναι σύνδρομο μεταφοράς οι οποίες καταλήγουν σε έντονες καταπονήσεις.

 • Μεταφορά χοίρων από ένα θάλαμο σε άλλο.
 • Ανάμειξη χοίρων από διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικές συνθήκες επιβίωσης.
 • Υπερπληθυσμός.
 • Απότομες αλλαγές θερμοκρασιών.
 • Ανεπαρκείς αερισμός.
 • Υψηλή σχετική υγρασία.
 • Υψηλή ποσότητα αμμωνίας στους θαλάμους.

Συμπτωματολογία
Υπεροξεία μορφή: Η νόσος στη υπεροξεία μορφή παρουσιάζει συμπτώματα:όπως πυρετός (40,5 έως 41,5° C ),σοβαρή δύσπνοια,έντονοςβήχας και αναπνοές από στόμα. Εμφνίζουν κυανώσεις όταν τα αναγκάζουν να μετακινούνται,εμετούς,απώλεια όρεξης δύσκολη λήψη νερού και μερικές φορές εμφανίζονται αποβολές στις χοιρομητέρες.
Οξεία μορφή: Τα νοσούντα ζώα έχουν συνήθως στο στόμα και στη μύτη αιματηρό αφρό.Ο ορότυπος 3 του ακτινοβακίλλου της πλευροπνευμονίας που ανιχνεύθηκε στη Μ.Βρετανία πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση αρθρίτιδας και ενδοκαρδίτιδας.
Χρόνια μορφή: Η νόσος στη χρόνια μορφή παρουσιάζει παροξυστικό βήχα που είναι επαναλαμβανόμενος. Τα χοιρινά παρουσιάζουν απώλεια σωματικού βάρους, απίσχνωση, διάρροια και ανωμαλίες στο τρίχωμα του.

Νεκρωτικά ευρήματα: Μπορεί να εμφανίζει ερεθισμένη περιοχή στη κάτω αναπνευστική οδό.

 • Υπάρχουν στερεοποιημένες περιοχές από φλεγμονές και νεκρωτικές αλλοιώσεις στους μεσαίους οπίσθιους λοβούς των πνευμόνων.
 • Υπάρχουν νεκρωτικές αλλοιώσεις και πλευρίδες με υγρά από έντονες ίνες και ινώδες.
 • Υπάρχουν υδροπνευμονίες,υδροκαρδίες και περικαρδίτιδες.

Διαγνώσεις: Γίνονται στο εργαστήριο βακτηριολογικές καλλιέργιες.

Δείγμα: Τα όργανα στέλνονται στο εργαστήριο ,πνεύμονας, καρδιά. σπλήνα και αίμα.

Διαφορετική διάγνωση: Erysipela , Swine fever , Salmonellosis, Streptococcal, Septicaemia Glasser disease.

Πρόγνωση: Θα είναι καλό αν υπήρχε σωστή εγκατάσταση,σωστός αερισμός και σωστός εμβολιασμός κατά του ακτινοβακίλλου της πλευροπνευμονίας. Πρέπει να υπάρχει χαμηλή σχετική υγρασία και να γίνεται συχνά απολύμανση και ασβεστοποίηση των χώρων και απομάκρυνσης των λυμάτων.

Εμβόλια: ( Actinoporc ) υπάρχουν κατά της ακτινοβακίλλωσης.

Θεραπευτική αγωγή: Οξυτετρακυκλίνη, αμοξυκυκλίνη, Lincospectin ,συνδυασμό σουλφαμίδας και τριμυθοτρίμης, Tylan sulfa.

Ελεγχος της νόσου: Μη ξεχνάτε ότι η σωστή διαχείρηση και η κατάσταση της μονάδας είναι οι κυριότεροι παράγοντες για την αντιμετώπιση της νόσου.

 1. Μονοεκτροφές:όλα μέσα όλα έξω.
 2. Βελτίωση των εγκαταστάσεων και της υγεινής του χοιροστασίου όπως ρεύματα αέρα, μείωση της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύκτας.
 3. Αγορά των νεοεισερχώμενων ζώων από μονάδα με γνωστό ιστορικό και απαλλαγμένα από διάφορα νοσήματα.
 4. Να μην υπάρχουν επαφές (αερογενείς) με άλλες εκτροφές.
 5. Αν υπάρχουν έντονα νοσούντα ζώα θα ήταν καλά να αραιωθεί ο πλυθησμός των χοιρινών.
 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Θα αγοράζατε προϊόντα VIOZOIS αν υπήρχαν στα Super Market;
 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

E-SECURITY

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

psifiakiellada1
ee1espa1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης