GreekEnglish (United Kingdom)
ΑΡΘΡΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ > ΖΩΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ > Το Πολυσυστηματικό Σύνδρομο Απίσχνανσης των Απογαλακτισμένων χοιριδίων [Π.Σ.Α.Α.]
Το Πολυσυστηματικό Σύνδρομο Απίσχνανσης των Απογαλακτισμένων χοιριδίων [Π.Σ.Α.Α.]

Εισαγωγή: Το πολυσυστηματικό σύνδρομο απίσχνανσης των Απογαλακτισμένων χοιριδίων αποτελεί μια νέα νοσολογική οντότητα του χοίρου. Προσβάλλει κυρίως απογαλακτισμένα χοιρίδια ηλικίας 4-15 εβδομάδων αλλά και χοίρους στην αρχή της προπάχυνσης και χαρακτηρίζεται από δραματική καθυστέρηση της ανάπτυξης, απώλεια βάρους, ανάπτυξη σκληρού τριχώματος, δύσπνοια, ωχρότητα του δέρματος, ίκτερο, σποραδική διάρροια. Η κλινική εμφάνιση και η εξέλιξη της νόσου κάνει πολλούς επιστήμονες να μιλούν για μια παθολογική κατάσταση όμοια με AIDS.

Αιτιολογία:

P.M.W.S. Post weaning multisystemic wasting syndrome
P.D.N.S. Porcine dermatitis and Nephropathy syndrome

Αιτία: Ο κυκλοιός του χοίρου απομονώθηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1973. Πρόκειται για μικρού μεγέθους ιού και πολύ ανθεκτικού στο περιβάλλον. Το γενετικό υλικό αποτελείται από κυκλικό μονόκλωνο DNA . Ο συγκεκριμένος ιός παρομοιάζεται με τον κυκλοιό των ψιττακών (Beak and feather disease virus ), των ορνίθων (chicken anemia virus), των περιστεριών, φυτών και των κυκλοιών του ανθρώπου. Είναι απαραίτητο όμως να τονίσουμε ότι μετά από διαφορετικές ορολογικές εξετάσεις μπορούν να μας κατευθύνουν σε ορθή διάγνωση του συνδρόμου εφόσον διαλευκανθεί πλήρως η αιτιολογία του. Με βάση τις σύγχρονες απόψεις. Το Π.Σ.Α.Α προκαλείται από ένα νέο παθολόγο στέλεχος του κυκλοιού του χοίρου (PCV Type-2) και P.D.N.S (σύνδρομο δερματίτιδας και νεφροπάθειας του χοίρου) προκαλείται από το στέλεχος P CV Type-1.

Παθογένεια: Ο κυκλοιός μπορεί να μεταδοθεί αερογενής και με ενδοκρινικό παθολογικό υλικό, από φορείς ζώα στα ευαίσθητα ζώα. Σε χοιρίδια ηλικίας 2 ημερών που δεν είχε καταναλωθεί πρωτόγαλα δεν παρατηρήθηκε καμία αλλοίωση και κανένα κλινικό σύμπτωμα.

 • Ο λεμφικός ιστός και ιδιαίτερα τα μονοπύρηνα και τα μακροφάγα φαίνεται να αποτελούν τα κύτταρα στόχος, όπου ο ιός πολλαπλασιάζεται. Η ιαιμία διάρκεια 4 ημέρες ενώ ο ιός απεκρίνεται με τα ρινικά εκκρίματα και τα κόπρανα για 3-6 και 13-14 ημέρες αντίστοιχα στα μολυσμένα χοιρίδια.
 • Η πειραματική μόλυνση κυψελιδικών μακροφάγων του χοίρου με κυκλοιό είχε ως συνέπεια την παροδική ελάττωση της ικανότητας τους να αλληλεπιδρούν με τα Β και Τ λεμφοκύτταρα και να διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό αυτών. Αντίθετα η προσβολή τους από τον ιό δεν φαίνεται να επηρεάζει την φαγοκυτταρική τους ικανότητα ή την σύνδεσή του με το συμπλήρωμα. Βασιζόμενοι στα παραπάνω καθώς και στην ιστοπαθολογική μελέτη των αλλοιώσεων του συνδρόμου οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο κυκλοιός προκαλεί καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος του χοίρου, καθιστώντας τον ευαίσθητο στους διαφόρους παθογόνους μικροοργανισμούς (pastereulla, mycoplasm, actinobacillus). Η ανοσοκατασταλτική δράση είναι συνήθως ανάμεσα και στα άλλα μέλη της οικογένειας κυκλοιών.

Κλινική Εικόνα: Προσβάλλει κυρίως απογαλακτισμένα 3-12 εβδομάδων και χαρακτηρίζεται από δραματική ανορεξία, απώλεια βάρους, δύσπνοια, διόγκωση των λεμφαδένων και δεν αποκρίνονται καλά στα αντιβιοτικά.

 • πολλά χοιρίδια εμφανίζουν υψηλό πυρετό (40-42οC)
 • υπάρχουν ανωμαλίες στην ανάπτυξη των χοιριδίων, απίσχνανση
 • μερικά χοιρίδια παρουσιάζουν ελαφρά διάρροια, ωχρότητα του δέρματος και ίκτερο
 • μερικά χοιρίδια εμφανίζουν βήχα, σκληρό τρίχωμα και αναιμία
 • πολλά χοιρίδια δεν πεθαίνουν γρήγορα αλλά μπορούν να παρατείνουν την ζωή τους μερικές εβδομάδες
 • σε πολλά χοιρίδια εμφανίζονται κερατίτιδες, γλαύκωμα
 • οι χοιρομητέρες μπορεί να εμφανίσουν αποβολές και στα χοιρίδια μπορεί να παρατηρηθούν μυοκαρδίτιδες
 • ανομοιομορφίες σε τοκετοομάδες

Συχνότητα Εμφάνισης των χαρακτηριστικών κλινικών συμπτωμάτων του PMWS

Κλινικά συμπτώματα
Συχνότητα
Απώλεια βάρους / αθρεψία πολύ συχνά
Δύσπνοια πολύ συχνά
Διόγκωση λεμφογαγγλίων πολύ συχνά
Διάρροια (άφθονη υδαρή) συχνά
Ωχρότητα του δέρματος συχνά
Ίκτερος λιγότερο συχνά

Παθολογοανατομικά ευρήματα: Προκειμένου ο εξεταστής κτηνίατρος να έχει μια πλήρη εικόνα των παθολογοανατομικών αλλοιώσεων του συνδρόμου θα πρέπει να νεκροτομήσει τουλάχιστον εννέα χοιρίδια ηλικίας 6-8 εβδομάδων και αυτό γιατί το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο αριθμό ποικίλων αλλοιώσεων. Τα όργανα που παρουσιάζουν αλλοιώσεις διαφέρουν από ζώο σε ζώο. Το πτώμα είναι καχεκτικό το δέρμα ωχρό και συχνά ικτερικό. Όλα τα σωματικά λεμφογάγγλια είναι διογκωμένα, σκληρά και στη τομή εμφανίζουν ομοιογενή λεύκα.

Χαρακτηριστικά Παθολογοανατομικά Ευρήματα

Όργανα
Αλλοιώσεις
Δέρμα

- Μέτρια ωχρότητα
- Ίκτερος
- Σκληρό τρίχωμα

Λεμφογάγγλια

- Σημαντική διόγκωση όλων των λεμφογάγγλιων ιδιαίτερα των βουβωνικών, των μεσεντέριων τραχειοβρογχικών και των μεσοπνευμόνιων

Πνεύμονες

- Δεν συμπτύσσονται και είναι ελαστικοί στην ψηλάφηση
- Επιφάνεια αποχρωματισμένη με έντονα γκριλοβώδης εστίες
- Διασκορπισμένες ερυθροκαφέ εστίες σε οξεία περιστατικά
- Ατελεκτασία ή πύκνωση του μέσου και του κορφαίου λοβού σε κάποιο περιστατικό
- Κίτρινο έως πορτοκαλόχρουν, ελαφρά έως μέτρια αποχρωματισμένο με διάχυτη ατροφία
- Εμφανής παρουσία ενδολοβίου συνδετικού ιστού

Νεφροί - Είτε δεν υπάρχουν αλλοιώσεις
- Υπάρχουν διάχυτα διασκορπισμένες λευκές εστίες ορατές κάτω από την κάψα με οίδημα του περιπυελικού συνδετικού ιστού
- Έντονη διόγκωση, οιδηματικοί και ημιδιαφανείς ή κηρώδεις στην εμφάνιση
Σπλήνας Διογκωμένος υπερπλαστικός, μη συμφορημένος
Εντερικός σωλήνας

- Γεμάτος με υγρό. Τμήματα του ειλεού και του σπειροειδούς κόλο με λεπτό τοίχωμα
- Περιστασιακό οίδημα στο τοίχωμα του τυφλού εντέρου

Στόμαχος

- Μερικές φορές παρατηρούνται γαστρικά έλκη και οίδημα του τοιχώματος και η οισοφαγική μοίρα είναι ωχρή

Πάγκρεας - Περιπαγκρεατικό οίδημα

Διάγνωση:

 • Διαπιστώνεται σχέση ανάμεσα στη διάγνωση του συνδρόμου και στην ανίχνευση και ταυτοποίηση του παθογόνου κυκλοιού
 • Η διάγνωση του συνδρόμου βασίζεται στις τυπικές κλινικές εκδηλώσεις του και στις μακροσκοπικές αλλοιώσεις και στις ιστολογικές εξετάσεις
 • Ενδεικτικά, τα συχνότερα κλινικά συμπτώματα που χαρακτηρίζουν είναι η απίσχνανση, η δύσπνοια, το σκληρό τρίχωμα, η αναιμία, ο ίκτερος και η διάρροια
 • Νεκροτομικά, οι πιο σταθερές αλλοιώσεις είναι η διόγκωση των λεμφογαγγλίων, ενώ οι πνεύμονες είναι μεγαλύτεροι σε όγκο και βάρος
 • Η ανίχνευση του ιού στηρίζεται α) στην ανίχνευση του ιικού DNA με ανοσοισοχημικές εξετάσεις β)στον in sito υβρίδισμα χρησιμοποιώντας μονοκλωνικά αντισώματα
 •  

Διαφορική διάγνωση: Το σύνδρομο πρέπει να διαφοροποιείται από λοιμώδη νοσήματα και άλλες μη λοιμώδεις παθολογικές καταστάσεις τα οποία προκαλούν απίσχνανση μετά τον απογαλακτισμό.

Η διαφοροποίηση από λοιμώδη νοσήματα είναι σχετικά εύκολη βασιζόμενη στις κλινικές τους εκδηλώσεις, στην απομόνωση των παθογόνων παραγόντων και σε ορολογικές καταστάσεις. Τέτοια λοιμώδη νοσήματα είναι το 1)αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδρομο του χοίρου ( PRRS ) 2) υπερπλαστική εντεροπάθεια 3) νόσος του Glasser 4) κολοβακτηριδίαση μετά τον απογαλακτισμό 5) διατροφική διάρροια μετά τον απογαλακτισμό 6) ενζωοτική πνευμονία του χοίρου 7)ατροφική ρινίτιδα και 8) Ακτινοβάκυλλους.

Όσον αφορά την διαφοροποίηση του συνδρόμου από μη λοιμώδεις παθολογικές καταστάσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση του από το σύνδρομο της απίσχνανσής των. Το Π.Σ.Α.Α. αποτελεί μια παθολογική κατάσταση που εκδηλώνεται σε απογαλακτισμένα χοιρίδια ως αποτέλεσμα της επίδρασης ποικίλων στρεσσικών παραγόντων κατά τον απογαλακτισμό τους.

Το δείγμα που πρέπει να σταλθεί στο εργαστήριο

Ιστός
Ποσότητα
Σχόλια
Λεμφογάγγλια 2-3 cm Μεσοπνευμόνια, μεσεντέρια, Βουβωνικά, νεφρικά
Πνεύμονες 2-3 cm Από όλους τους λοβούς με ή χωρίς αλλοιώσεις
Ήπαρ 1 cm Χαρακτηριστικές αλλοιώσεις
Νεφροί 1-2 cm Εγκάρσια τομή με αλλοιώσεις και χωρίς
Σπλήνας 1 cm Χαρακτηριστική εγκάρσια τομή
Ειλεός 1 cm Τμήμα μήκους 1cm πλήρους διαμέσου
Στόμαχος 1 cm Τμήμα του θόλου διαμέσου 2-3 cm
Κόλου 1 cm Τμήμα μήκους 1 cm πλήρους διαμέσου
Τυφλός 1 cm Τμήμα διαμέσου 2-3 cm με λεπτό τοίχωμα
Πάγκρεας 1 cm Χαρακτηριστικής παθολογικής αλλοίωσης
Αμυγδαλές 1 cm Ολόκληρο μέσο

Η προληπτική και θεραπευτική αγωγή που εμφανίζεται:

Για προληπτική αγωγή

 1. Αγορά ζώων από υγιείς εκτροφές
 2. Σωστή διαχείριση, σωστό εμβολιακό πρόγραμμα για να αποφευκτούν πρώιμες και όψιμες εμφανίσεις ενζωοτικής πνευμονίας
 3. Οι μονάδες πρέπει να έχουν υψηλή και σταθερή ανοσία κατά PRRS
 4. Οι μονάδες πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρό σύστημα καραντίνας σε νεοεισερχόμενες χοιρομητέρες
 5. Εκλογή κατάλληλης τοποθεσίας χοιροστασίων (σφαγείο-μύλοι)
 6. Αποφυγή στρεσσικού παράγοντα που προδιαθέτει την εμφάνιση ΠΣΑΑ
 7. Έλεγχος σωστού αερισμού, σχετική υγρασία και θερμοκρασίας
 8. Αποφυγή της μετακύλησης του διπλού εμβολιασμού ανάλογα με το πότε εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα

Για θεραπευτική αγωγή

 1. Χρησιμοποιήθηκε ορολογική θεραπευτική αγωγή και αυτόεμβολία. Στα απογαλακτισμένα χοιρίδια είχαμε άριστα αποτελέσματα
 2. Χρησιμοποιείται σωστή υγιεινή διαχείριση στις μονάδες δηλ. όλα μέσα –όλα έξω (με σύστημα all - in | all out)
 3. Προσπαθήσαμε να διαθέσουμε σωστές περιβαλλοντολογικές συνθήκες
 4. Απομονώνονται καχεκτικά και καθυστερημένα χοιρίδια σε ένα θεραπευτήριο και εφαρμόζεται ορολογική θεραπευτική αγωγή με διάφορα αντιβιοτικά στα φυράματα

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μεγάλη ευγνωμοσύνη χρωστάω στον Κύριο Σταυρινάκη Χρήστο για την ανεκτίμητη βοήθεια και συμβολή του στην εκρίζωση του ΠΣΑΑ στη μονάδα που διαθέτει στο χωριό Χωριστή Δράμας.

Jeremiach Adebisi Ademuyiwa Odulowo
Biochemist and veterinary Surgeon
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Tel:6942468562- 2310784702
Fax:2310784041

 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Θα αγοράζατε προϊόντα VIOZOIS αν υπήρχαν στα Super Market;
 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

E-SECURITY

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

psifiakiellada1
ee1espa1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης